Aktualno

02.08.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-323/17 z dne 6. 7. 2017
Pritožnik je bil s sodbo okrožnega sodišča spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1. Izrečena mu je bila kazen eno leto in šest mesecev zapora. Višje sodišče je pritožbi pritožnika in njegove zagovornice zavrnilo, ugodilo pa je pritožbi okrožne državne tožilke in prvostopenjsko sodbo v odločbi o kazenski sankciji spremenilo tako, da je pritožniku zvišalo kazen na dve leti zapora. Zahtevo za varstvo zakonitosti pritožnikove zagovornice je Vrhovno sodišče zavrnilo. Zoper navedene sodbe je pritožnik vložil ustavno pritožbo.

25 Let

25 Let

Koledar


Trenutno ni dogodkov

Zadnje odločbe

13.07.2017 U-I-108/17 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju...
13.07.2017 U-I-93/17 Dopis Predsednika Državnega zbora o določitvi roka za zbiranje podpisov vol...
13.07.2017 U-I-111/17 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11...
13.07.2017 U-I-221/16, Up-1042/16 Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani š...
11.07.2017 Up-558/17 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 70/2016 z dne 24. ...