Aktualno

24.02.2015
Številka: Up-889/14-20
Datum:   5. 2. 2015  
                                                                 SKLEP                                                                   

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Antona Krkoviča, Kostel, ki ga zastopa Jože Hribernik, odvetnik v Ljubljani, na seji 5. februarja 2015

sklenilo:
...

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

12.02.2015 U-I-197/13 Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, ...
12.02.2015 Up-883/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dn...
12.02.2015 U-I-11/14, Up-43/14 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 237...
05.02.2015 Up-977/13, U-I-307/13 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2763...
05.02.2015 Up-889/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dn...