Aktualno

21.07.2016
Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-85/16, Up-398/16 z dne 14. 7. 2016
Ustavno sodišče je odločalo o pobudi Sindikata delavcev migrantov Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti postopka sprejetja Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o partnerski zvezi, Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika in Zakona o varstvu pred diskriminacijo ter o ustavni pritožbi zoper akte predsednika Državnega zbora o nedoločitvi roka za zbiranje podpisov volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o teh zakonih ter o predložitvi teh zakonov v razglasitev in objavo. Odločalo je tudi o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

18.07.2016 Up-495/16, Up-540/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 15. 4. 2016 v z...
14.07.2016 P-1/15 Spor o pristojnosti
14.07.2016 P-4/14, P-6/14, P-7/14 Spor o pristojnosti
14.07.2016 U-I-85/16, Up-398/16 Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 3...
14.07.2016 U-I-187/15 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno ...