Aktualno

19.04.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-163/15 z dne 5. 4. 2018
Ustavno sodišče je v zadevi št. U-I-163/15 odločalo o zahtevi Vlade za presojo ustavnosti in zakonitosti dveh tehničnih popravkov Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice ter 249., 250. člena in prve alineje prvega odstavka 276. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice, in sicer glede vsebine, ki so jim jo dale obvezne razlage teh določb.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

09.04.2018 U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur...
05.04.2018 U-I-163/15 Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Ura...
22.03.2018 U-I-186/16 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni l...
15.03.2018 U-I-132/15 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (...
15.03.2018 U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega p...