Aktualno

23.04.2015
Odločitev Ustavnega sodišča v zadevah Up-879/14, Up-883/14, Up-889/14
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

20.04.2015 Up-879/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Vi...
20.04.2015 Up-889/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Vi...
20.04.2015 Up-883/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, sodba Vi...
10.04.2015 U-I-33/15, Up-138/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 299...
07.04.2015 U-I-29/13 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v M...