Aktualno

28.06.2017
XVII. kongres Konference evropskih ustavnih sodišč
V Batumiju je od 28. do 30. junija 2017 potekal XVII. kongres Konference evropskih ustavnih sodišč (KEUS), ki ga je gostilo Ustavno sodišče Gruzije. Kongres, na katerem se ustavna sodišča v okviru KEUS srečajo vsaka tri leta, je pomemben panevropski forum za izmenjavo mnenj in izkušenj ustavnih sodišč na tem območju. Ustavno sodišče Republike Slovenije je polnopravni član KEUS od leta 1994. Letošnjega kongresa se je udeležila delegacija slovenskega Ustavnega sodišča, ki so jo sestavljali predsednica dr. Jadranka Sovdat, ustavna sodnika dr. Dunja Jadek Pensa in Marko Šorli ter generalni sekretar dr. Sebastian Nerad.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

15.06.2017 U-I-211/16 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – pr...
07.06.2017 U-I-63/17 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
07.06.2017 Up-520/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 324/2016 z dne 9. 3. 2016.
29.05.2017 Up-321/17 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 25/2017 z dne 18. 1. 2017 v zvezi...
25.05.2017 U-I-59/17 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZT...