Aktualno

27.10.2016
Tiskovno sporočilo Ustavnega sodišča v zadevi U-I-295/13
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO
 *********
1. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevami Državnega sveta, Varuha človekovih pravic in Okrožnega sodišča ter na pobudo večjega števila pobudnikov, z odločbo št. U-I-295/13 z dne 19. 10. 2016 odločilo:

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

19.10.2016 U-I-295/13 Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo,...
11.10.2016 Up-599/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 24167/201...
06.10.2016 U-I-154/15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,...
06.10.2016 Up-6/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 344/2011 z dne 18. 9. 2014
06.10.2016 Up-760/14 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1079/2014 z dne 9. 7. 2014