Aktualno

25.05.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-748/16 z dne 25. 4. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi prosilca za mednarodno zaščito zoper sodbo Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi Ministrstva za notranje zadeve in samo zavrnilo tožbo pritožnika zoper upravno odločbo, s katero je bil pritožniku v postopku za priznanje mednarodne zaščite priznan status subsidiarne zaščite, ni pa mu bil priznan status begunca.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

17.05.2018 Up-716/18, Up-745/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 20...
25.04.2018 Up-748/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 189/2016 z dne 10. 8. 2016
25.04.2018 U-I-46/15 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1/13...
25.04.2018 U-I-140/14 Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besed...
12.04.2018 Up-988/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21931/2014 z dne 8. 10. 2015