Aktualno

29.08.2016
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-369/16 z dne 13. 7. 2016
Senat Ustavnega sodišča je odločal o ustavni pritožbi zoper pravnomočni sklep, s katerim je sodišče na podlagi drugega odstavka 207. člena Zakona o kazenskem postopku ugotovilo, da so pri pritožniku še podani razlogi za pripor.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

12.09.2016 U-I-23/16 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiš...
12.09.2016 U-I-22/16 Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiš...
12.09.2016 U-I-76/16 Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (ZPZ)
12.09.2016 U-I-92/16 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, ...
12.09.2016 U-I-129/16 Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 4/2015 (Uradni list RS, št....