Aktualno

28.01.2016
Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-I-115/14, Up-218/14
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

28.01.2016 U-I-134/15 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/...
28.01.2016 U-I-201/15 Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 4...
25.01.2016 U-I-19/15 Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – pre...
22.01.2016 U-I-75/14 Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 1...
21.01.2016 U-I-115/14, Up-218/14 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno b...