Aktualno

11.08.2016
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-384/15 z dne 18. 7. 2016
Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo, ki jo je pritožnik vložil zoper pravnomočen sklep o dovolitvi predaje Republiki Nemčiji na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo (ENPP) zaradi vodenja kazenskega postopka zaradi več kaznivih dejanj poklicne goljufije in pridržanja in poneverbe plač.

Ustavno sodišče je izpodbijana sklepa razveljavilo zaradi kršitve 22. člena v zvezi s prvim odstavkom 23. člena Ustave.

25 Let

25 Let

Koledar


Trenutno ni dogodkov

Zadnje odločbe

28.07.2016 Up-506/16, U-I-109/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 342/16 z d...
27.07.2016 U-I-102/16 Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogo...
26.07.2016 U-I-20/15 Zakon o ukrepih za odpravo žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (...
20.07.2016 U-I-100/16 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ-1), 1. o...
18.07.2016 Up-495/16, Up-540/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 15. 4. 2016 v z...