Aktualno

16.10.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-616/15 z dne 20. 9. 2018
Pritožnica je z ustavno pritožbo izpodbijala pravnomočno sodbo, s katero je bila spoznana za krivo storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, ker je zlonamerno onemogočala, da bi se uresničila izvršljiva odločba glede stikov med mladoletno hčerko in njenim očetom.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

20.09.2018 P-2/18 Spor o pristojnosti
20.09.2018 Up-616/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 60272/2012 z dne 1...
12.07.2018 Up-769/16, U-I-81/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
12.07.2018 Up-134/15, U-I-29/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. 11. 2014 Zakon o ...
12.07.2018 Up-995/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 44415/2010 z dne 15. 10. 2015, sodba Višj...