Aktualno

01.12.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-232/14 z dne 19. 11. 2015

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sklepe sodišč, izdane v zvezi s predlogom za obnovo pravnomočno končanega nepravdnega postopka vračanja podržavljenega premoženja, ki so ga pritožniki vložili, ker jim v tem postopku ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

19.11.2015 U-I-130/15 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06...
19.11.2015 U-I-39/15 Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo,...
19.11.2015 U-I-186/14 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
19.11.2015 Up-232/14 Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 177/2013 z dne 5. 12. 2013, sklep Višjeg...
18.11.2015 U-I-48/15, Up-237/15 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 56/2014 z dne 2...