Aktualno

31.03.2015
Predstavitev poročila o delu Ustavnega sodišča za leto 2014
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, mag. Miroslav Mozetič,  je v torek, 31. 3. 2015, skupaj z generalnim sekretarjem dr. Sebastianom Neradom,  predstavil poročilo o delu Ustavnega sodišča za preteklo leto.


Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

18.03.2015 U-I-322/13 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni ...
17.03.2015 U-I-239/13 Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08...
12.03.2015 U-I-88/14 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem...
12.03.2015 U-I-96/14 Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (Uradi list RS, št. ...
12.03.2015 U-I-188/14 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ur...