Aktualno

21.07.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-500/15 z dne 20. 7. 2015
Pritožnik je v obravnavani zadevi izpodbijal pravnomočna sklepa sodišč o dovoljenosti njegove predaje Republiki Litvi. Trdil je, da je v postopku odločanja o dovoljenosti predaje prišlo do kršitve pravice do prepovedi mučenja in da ni bil seznanjen s predlogom preiskovalne sodnice o izpolnjenosti pogojev za njegovo predajo. 

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar


Trenutno ni dogodkov

Zadnje odločbe

20.07.2015 Up-500/15 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 4371/2015 z dne 7. 7. 2015 in sk...
17.07.2015 U-I-226/14 Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo,...
17.07.2015 U-I-64/15, Up-306/15 Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91...
16.07.2015 U-I-319/13 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem ...
15.07.2015 Up-819/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 440/2010 z dne 20. 6. 2013