Aktualno

25.05.2016
Odločba Ustavnega sodišča U-I-109/15 z dne 19. 5. 2016
Z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, ki je delno razveljavil tretji odstavek 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je zakonodajalec ukinil subvencijo najemnine za najemnike v tržnih in hišniških stanovanjih, ki so izpolnjevali dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, do višine neprofitne najemnine. Ustavno sodišče je na zahtevo Varuha človekovih pravic odločalo o ustavnosti 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ureja pravico do subvencije najemnine.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

19.05.2016 U-I-154/13 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 − uradno prečišče...
19.05.2016 U-I-74/16 Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 ...
19.05.2016 U-I-48/16 Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) ...
19.05.2016 U-I-64/16 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur...
19.05.2016 U-I-109/15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,...