Aktualno

06.10.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-47/15 z dne 24. 9. 2015
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi za oceno ustavnosti izvršilnega sodišča, ki se je pri delitvi kupnine za nepremičnino, prodano v izvršbi, soočilo z vprašanjem ustavne skladnosti ureditve iz Zakona o izvršbi in zavarovanju, da je treba pred pogodbenimi hipotekami, ki bi po splošnih pravilih sicer imele poplačilno prednost, poplačati tudi zakonite preživnine, ki so zapadle pred enim letom pred izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

24.09.2015 U-I-47/15 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščen...
23.09.2015 U-I-7/15 Ustava (URS), 43. čl.
23.09.2015 U-I-80/15 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14 in 32/15) (ZKme...
22.09.2015 Up-653/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 456/2015 z...
17.09.2015 U-I-68/14 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...