Aktualno

25.04.2017
Prof. dr. Rajko Knez nastopil mandat ustavnega sodnika

S 25. aprilom 2017 je prof. dr. Rajko Knez nastopil funkcijo ustavnega sodnika namesto ustavnega sodnika prof. dr. Ernesta Petriča, ki mu je s tem dnem prenehal mandat. 

Sodnik dr. Rajko Knez je postal sodnik poročevalec v vseh nerešenih zadevah, ki so bile doslej dodeljene v delo sodniku dr. Ernestu Petriču, na podlagi odločitve sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča bo sodeloval tudi v delu senata za preizkus ustavnih pritožb z kazenskopravnega področja.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

13.04.2017 P-1/16 Spor o pristojnosti
13.04.2017 U-I-106/16 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6...
10.04.2017 Up-987/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 73/2016 z dne 14. 9...
10.04.2017 Up-229/17 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. ...
06.04.2017 U-I-158/15 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni li...