Aktualno

17.11.2017
Predsednica Ustavnega sodišča se je udeležila kongresa ob 20. obletnici združenja ACCPUF
Združenje ustavnih sodišč, ki uporabljajo francoščino (Association des Cours constitutionnel ayant en partage l'usage du français – ACCPUF), letos praznuje 20 let od ustanovitve. Ob tej obletnici je francoski Ustavni svet (Conseil constitutionnel), pri katerem ima združenje tudi sedež, organiziral slavnostni kongres, ki je potekal od 16. do 17. novembra 2017 v Parizu. Kongresa se je udeležila tudi dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Na kongresu jo je spremljala Tina Prešeren, predstojnica Službe za analize in mednarodno sodelovanje. Slovensko Ustavno sodišče je sicer polnopravni član združenja ACCPUF od leta 2000.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

26.10.2017 U-I-58/16 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. ...
26.10.2017 U-I-218/16 Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 47/12 in 19/15) (ZDT...
26.10.2017 U-I-200/16 Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/...
26.10.2017 U-I-202/16 Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira...
26.10.2017 U-I-201/16 Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-...