Aktualno

18.11.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-515/14 z dne 12. 10. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi politične stranke zoper sodbo, s katero je bilo ugodeno tožbenim zahtevkom tožnika (nekdanjega svetovalca predsednika republike) za preklic trditev, ki jih je pritožnica objavila na svoji spletni strani, in za objavo izreka sodbe. Nosilno stališče sodišč je bilo, da so določene trditve žaljive, da protipravno posegajo v tožnikovo čast in dobro ime, pritožnica pa ni izkazala, da so resnične ali da je imela utemeljen razlog verjeti v njihovo resničnost.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

26.10.2017 U-I-58/16 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. ...
26.10.2017 U-I-218/16 Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 47/12 in 19/15) (ZDT...
26.10.2017 U-I-200/16 Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/...
26.10.2017 U-I-202/16 Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira...
26.10.2017 U-I-201/16 Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-...