Aktualno

18.10.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-320/14, U-I-5/17 z dne 14. 9. 2017 in sklepi Ustavnega sodišča št. Up-776/14 z dne 22. 6. 2017, št. Up-814/14 z dne 21. 9. 2017 in št. U-I-95/14, Up-320/14, U-I-5/17 z dne 12. 1. 2017
V skladu z dosedanjo ustaljeno ustavnosodno presojo je temeljni namen kazenskega postopka ugotoviti obstoj kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca. Ne glede na izid kazenskega postopka se po dosedanjem stališču Ustavnega sodišča v kazenskem postopku neposredno ne odloča o pravicah oškodovanca, ne glede na to, ali ta nastopa v vlogi subsidiarnega tožilca, zasebnega tožilca ali zgolj oškodovanca. Te osebe zato niso bile aktivno legitimirane za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je končan kazenski postopek.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

05.10.2017 U-I-111/16 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni li...
28.09.2017 U-I-21/17, Up-116/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 694/2016 z...
27.09.2017 U-I-131/17 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju...
26.09.2017 Up-105/17 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. II Ks 45299/2014...
26.09.2017 U-I-43/17 Sklep občinskega sveta Občine Kidričevo z dne 26. 1. 2017 (sklep št. 17/18)...