Aktualno

06.12.2016
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-590/14 z dne 17. 11. 2016
Zoper pritožnika je preiskovalna sodnica 29. 5. 2014 odredila hišni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, z odreditvijo pripora pa se ni strinjala, zato je zahtevala, naj o tem odloči zunajobravnavni senat. Dne 31. 5. 2014 je zunajobravnavni senat zoper pritožnika odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Pritožnik je z ustavno pritožbo izpodbijal sklep o odreditvi pripora, sklep Višjega sodišča, ki je njegovo pritožbo zavrnilo, in sodbo Vrhovnega sodišča, ki je zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo kot neutemeljeno.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

01.12.2016 U-I-14/16 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur...
24.11.2016 Up-497/14 Sodba Okrajnega sodišča v Brežicah št. ZSV 60/2011 z dne 31. 3. 2014
18.11.2016 U-I-141/16 Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih...
17.11.2016 U-I-54/16 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Z...
17.11.2016 U-I-176/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15)...