Aktualno

27.01.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-309/13, Up-981/13 z dne 14. 1. 2015

Ustavno sodišče je v tej zadevi odločalo o ustavni pritožbi in pobudi za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ), ki jo je vložila oseba s priznanim statusom begunca. Osebi je bila v postopkih pred Ministrstvom za notranje zadeve in sodišči zavrnjena prošnja za združevanje družine v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za notranje zadeve ter Vrhovno in Upravno sodišče so svoje odločitve oprli na stališče, da se bratje in sestre osebe, ki ji je priznana mednarodna zaščita, po 16.b členu ZMZ ne štejejo za družinske člane, zato zanje ni mogoče uveljavljati združevanja družine.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

11.12.2014 U-I-12/12 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno bes...
9.12.2014 Up-250/13 Sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 396/2012 z dne 12. 12. 2012
4.12.2014 Up-822/13 Točke I, II in IV izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 98/2013 z d...
27.11.2014 Up-234/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 8916/2012 z dne 22. 11. 2012, sodba Vi...
20.11.2014 Up-974/13 Točka I izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. G 20/2012 z dne 24. 9. 2013 ...