Aktualno

17.10.2016
Ustavno sodišče izvolilo novo predsednico
Ustavno sodišče je na upravni seji 17. 10. 2016 izvolilo ustavno sodnico dr. Jadranko Sovdat za novo predsednico Ustavnega sodišča in ustavno sodnico dr. Etelko Korpič – Horvat za novo podpredsednico Ustavnega sodišča. Funkcijo obe nastopita 31. oktobra 2016.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

11.10.2016 Up-599/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 24167/201...
06.10.2016 U-I-154/15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,...
06.10.2016 Up-6/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 344/2011 z dne 18. 9. 2014
06.10.2016 Up-760/14 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1079/2014 z dne 9. 7. 2014
04.10.2016 U-I-151/16 Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva št. N 8/2013-526 z dne 13. 5...