Aktualno

13.01.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-407/14 z dne 14. 12. 2016
Ustavno sodišče je odločalo o ustavnih pritožbah, ki ju je pritožnica (družba MLADINA d. d.) vložila zoper sodbi Višjega in Vrhovnega sodišča, izdani v pravdi, v kateri je tožnik Branko Grims zatrjeval poseg v njegove osebnostne pravice. Pritožnica je namreč leta 2011 v 9. številki tednika Mladina v satirični rubriki Mladinamit objavila prispevek z naslovom "Ni vsak dr. G. že dr. Goebbels". V prispevku je bila objavljena fotografija družine tožnika, tik ob njej pa fotografija nemškega nacističnega politika in nacističnega ministra za propagando Josepha Goebbelsa z družino. 

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

20.12.2016 Up-990/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 637/2016 z...
16.12.2016 U-I-191/16, Up-885/16 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ks 12533/20...
15.12.2016 U-I-190/16, Up-884/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 97/2016 z dne...
14.12.2016 Up-407/14 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 97/2015 z dne 10....
13.12.2016 U-I-131/16 Ravnanje Upravne enote Novo mesto ob postavitvi oziroma odkritju kamnite sl...