Aktualno

20.07.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-84/15 z dne 18. 5. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti drugega odstavka 85. člena Zakona o sodiščih. Izpodbijana določba ureja primere, ko se smeta sodni izvedenec in sodni cenilec sklicevati na svoj status. Ustavno sodišče je izpodbijano zakonsko določbo presojalo z vidika pravic do svobode dela, svobodne gospodarske pobude, osebnega dostojanstva, splošne svobode ravnanja in z vidika načel enakosti in zaupanja v pravo. Presodilo je, da prvi odstavek 85. člena Zakona o sodiščih ni v neskladju z Ustavo.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

13.07.2017 U-I-108/17 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju...
13.07.2017 U-I-93/17 Dopis Predsednika Državnega zbora o določitvi roka za zbiranje podpisov vol...
13.07.2017 U-I-111/17 Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11...
06.07.2017 Up-335/17, U-I-56/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 57/2017 z ...
29.06.2017 U-I-90/17 Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem...