Aktualno

28.03.2017
Tiskovna konferenca ob predstavitvi poročila o delu za leto 2016
Predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Jadranka Sovdat,  bo v četrtek, 30. 3. 2017, ob 11.00 uri, na Ustavnem sodišču, Beethovnova 10, Ljubljana, na tiskovni konferenci predstavila Poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2016.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

21.03.2017 Up-38/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 696/2016 z...
16.03.2017 U-I-22/17 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem sklad...
16.03.2017 U-I-200/15, Up-936/15 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr. in 5...
16.03.2017 U-I-113/14 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, ...
14.03.2017 Up-215/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 250/2013 z dne 13. 1. 2014, sodba Višj...