Aktualno

31.01.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-191/17 z dne 25. 1. 2018
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) izdaja Ustavno sodišče naslednje
   
TISKOVNO SPOROČILO

Ustavno sodišče je na zahtevo Vrhovnega sodišča presojalo ustavno skladnost Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in Zakona o volilni in referendumski kampanji, ni pa odločalo o veljavnosti referenduma o t. i. Zakonu o drugem tiru. O tem bo odločalo Vrhovno sodišče v postopku, ki poteka zoper končni referendumski izid na podlagi pritožbe Vilija Kovačiča pred tem sodiščem.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

01.02.2018 U-I-43/16 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini I...
25.01.2018 U-I-191/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur...
18.01.2018 Up-298/16 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 176/2015, VIII Ips 177/2015 z dne 11. ...
20.12.2017 Up-454/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 211/2014 z dne 21. 4. 2015, sodba in s...
12.12.2017 Up-206/16 Sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 189/2013 z dne 20. 11...