Aktualno

20.07.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-84/15 z dne 18. 5. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti drugega odstavka 85. člena Zakona o sodiščih. Izpodbijana določba ureja primere, ko se smeta sodni izvedenec in sodni cenilec sklicevati na svoj status. Ustavno sodišče je izpodbijano zakonsko določbo presojalo z vidika pravic do svobode dela, svobodne gospodarske pobude, osebnega dostojanstva, splošne svobode ravnanja in z vidika načel enakosti in zaupanja v pravo. Presodilo je, da prvi odstavek 85. člena Zakona o sodiščih ni v neskladju z Ustavo.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

13.07.2017 U-I-108/17 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju...
06.07.2017 Up-335/17, U-I-56/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 57/2017 z ...
29.06.2017 U-I-90/17 Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem...
29.06.2017 U-I-83/17, Up-454/17 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 29/2017 z...
27.06.2017 Up-990/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 637/2016 z dne 5. 10. 2016