Aktualno

21.03.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-144/14 z dne 9 3. 2017
Ustavno sodišče je odločilo o zahtevi Občine Izola za presojo prvega odstavka 195. člena Stanovanjskega zakona, po katerem za najemne pogodbe za neprofitna stanovanja, sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona v sredini septembra 2003, ne velja preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev takega stanovanja.
 
Ustavno sodišče je prvi odstavek 195. člena Stanovanjskega zakona razveljavilo, kolikor se nanaša na pogodbe za neprofitna stanovanja v občinah, oddana na javnem razpisu. Ustavno sodišče je bilo pri presoji vezano na obseg izpodbijanja ustavnosti tega zakona, kakor je izhajal iz zahteve predlagateljice. 

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

14.03.2017 Up-215/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 250/2013 z dne 13. 1. 2014, sodba Višj...
13.03.2017 Up-979/15 Ustavna pritožba mag. Andreja Širclja zoper odredbo Okrožnega sodišča v Lju...
09.03.2017 U-I-144/14 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ-1), 1. o...
07.03.2017 Up-1044/16 Sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 24169/2016
07.03.2017 U-I-71/15, Up-298/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2210/201...