Aktualno

18.11.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-515/14 z dne 12. 10. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi politične stranke zoper sodbo, s katero je bilo ugodeno tožbenim zahtevkom tožnika (nekdanjega svetovalca predsednika republike) za preklic trditev, ki jih je pritožnica objavila na svoji spletni strani, in za objavo izreka sodbe. Nosilno stališče sodišč je bilo, da so določene trditve žaljive, da protipravno posegajo v tožnikovo čast in dobro ime, pritožnica pa ni izkazala, da so resnične ali da je imela utemeljen razlog verjeti v njihovo resničnost.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

09.11.2017 U-I-62/16, Up-314/16 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, 10. in 17.a člen (Uradni li...
09.11.2017 U-I-120/16, Up-562/16 Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 i...
02.11.2017 U-I-93/16 Statut madžarske samoupravne narodne skupnosti, 1. in 10. člen (Nepujsag, l...
27.10.2017 Up-124/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 45826/2012 z dne 2...
26.10.2017 U-I-58/16 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. ...