Aktualno

25.04.2018
Slovesnost v počastitev tridesete obletnice Pisateljske ustave
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v torek, 24. aprila 2018, pripravilo slovesnost, s katero je obeležilo trideseto obletnico objave Tez za Ustavo Republike Slovenije. Objavljene so bile v tematski številki Časopisa za kritiko znanosti pod naslovom Gradivo za slovensko ustavo in 25. aprila 1988 prvič predstavljene na javni tribuni v Cankarjevem domu. Besedilo je v zgodovini slovenske ustavnosti poznano pod imenom Pisateljska ustava.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

09.04.2018 U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur...
05.04.2018 U-I-163/15 Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Ura...
22.03.2018 U-I-186/16 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni l...
15.03.2018 U-I-132/15 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (...
15.03.2018 U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega p...