Aktualno

19.04.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-280/16, Up-350/16, Up-745/16, Up-750/16, U-I-72/16, U-I-160/16 z dne 22. 3. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o ustavnih pritožbah pritožnic – upnic in družbenic družbe T - 2, d. o. o. – v stečaju, zoper sklepa sodišč o začetku stečajnega postopka nad stečajno dolžnico na predlog ločitvenih upnic. Sodišče prve stopnje je zavrnilo ta predlog s sklepom, ki ga je sodišče druge stopnje na pritožbo ločitvenih upnic razveljavilo in nad stečajno dolžnico začelo stečajni postopek. Zahtevo za varstvo zakonitosti Vrhovnega državnega tožilstva je Vrhovno sodišče s sklepom zavrnilo in potrdilo odločitev sodišča druge stopnje.  

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

10.04.2017 Up-987/16 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 73/2016 z dne 14. 9...
10.04.2017 Up-229/17 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. ...
06.04.2017 U-I-158/15 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni li...
24.03.2017 U-I-246/14 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno b...
22.03.2017 Up-436/15 Točka I izreka sodbe Okrajnega sodišča v Grosupljem št. ZSV 120/2014 z dne ...