Aktualno

19.09.2017
Stališče Ustavnega sodišča o Poročilu Vrhovnega sodišča o odločbah Ustavnega sodišča, s katerimi so bile razveljavljene odločbe Vrhovnega sodišča
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na upravni seji 18. septembra 2017 obravnavalo Poročilo Vrhovnega sodišča o odločbah Ustavnega sodišča, s katerimi so bile razveljavljene odločbe Vrhovnega sodišča, ki je bilo pred kratkim objavljeno tudi na spletni strani Vrhovnega sodišča. Ustavno sodišče je o tem sprejelo naslednje stališče:

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

19.09.2017 Up-49/17 Ustavna pritožba zoper sklep, ki ga je po pooblastilu podpredsednice Vrhovn...
08.09.2017 Up-619/17 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 144/2017 z dn...
26.07.2017 U-I-55/17, Up-332/17 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 619/2016 z dn...
24.07.2017 U-I-90/16, Up-416/16 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 328/2015 z dne 2. ...
21.07.2017 U-I-92/17, Up-489/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...