Aktualno

07.03.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-217/14 z dne 7. 2. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbi, s katerima sta Upravno in Vrhovno sodišče zavrnili tožbo, ki jo je pritožnica (Slovenska Karitas) vložila zoper odločbo Urada Vlade za komuniciranje o zavrnitvi njene prijave na Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2011.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

15.02.2018 U-I-128/17, Up-709/17, Up-838/17, Up-839/17, U-I-141/17 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 ...
07.02.2018 U-I-192/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15,...
07.02.2018 Up-217/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 409/2012 z dne 18. 12. 2013 in sodba Upra...
01.02.2018 U-I-43/16 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini I...
25.01.2018 U-I-191/17 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur...