Aktualno

23.05.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-140/14 z dne 25. 4. 2018
Ustavno sodišče je na pobudo Slovenske muslimanske skupnosti in drugih odločalo o ustavnosti drugega odstavka 25. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv), ki določa, da mora biti omamljenje živali izvedeno tudi pri obrednem zakolu.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

17.05.2018 Up-716/18, Up-745/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 20...
25.04.2018 U-I-46/15 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1/13...
25.04.2018 U-I-140/14 Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besed...
12.04.2018 Up-988/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21931/2014 z dne 8. 10. 2015
12.04.2018 Up-148/17 Prva alineja I. točke izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 141/2015 z ...