Aktualno

04.10.2018
Uradni obisk delegacije Ustavnega sodišča Republike Slovenije pri Ustavnem sodišču Republike Latvije
Na povabilo predsednice Ustavnega sodišča Republike Latvije prof. dr. Inete Ziemele je bila od 3. do 5. oktobra 2018 na uradnem obisku pri Ustavnem sodišču Republike Latvije delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki jo je vodila predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranka Sovdat. V delegaciji so bili tudi sodniki dr. Špelca Mežnar, prof. dr. Matej Accetto in dr. Rajko Knez ter generalni sekretar dr. Sebastian Nerad.

25 Let

25 Let

Koledar


Trenutno ni dogodkov

Zadnje odločbe

20.09.2018 P-2/18 Spor o pristojnosti
12.07.2018 Up-769/16, U-I-81/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
12.07.2018 Up-134/15, U-I-29/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. 11. 2014 Zakon o ...
12.07.2018 Up-995/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 44415/2010 z dne 15. 10. 2015, sodba Višj...
12.07.2018 Up-370/17 Točka I.a) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dn...