Aktualno

16.01.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-258/15 z dne 30. 11. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena pritožnikova zahteva za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno obsodilno sodbo v kazenskem postopku. Pritožnik je v ustavni pritožbi uveljavljal, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do nekaterih navedb v zahtevi za varstvo zakonitosti.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

11.01.2018 U-I-70/16 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, š...
03.01.2018 U-I-115/16 Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne obj...
29.12.2017 U-I-162/16, Up-757/16 Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 435/2014 z dne 1. 6. 2016 in sodba Upravn...
28.12.2017 U-I-153/16 Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega ...
28.12.2017 U-I-130/16, Up-638/16 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 i...