Aktualno

23.04.2018
Slovesnost ob trideseti obletnici Pisateljske ustave
Na javni tribuni v Cankarjevem domu so bile 25. aprila 1988 slovenski javnosti prvič predstavljene Teze za Ustavo Republike Slovenije, objavljene v tematski številki Časopisa za kritiko znanosti pod naslovom Gradivo za slovensko ustavo. Ta ustavni osnutek je v zgodovini slovenske ustavnosti znan pod imenom Pisateljska ustava.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

09.04.2018 U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur...
05.04.2018 U-I-163/15 Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Ura...
22.03.2018 U-I-186/16 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni l...
15.03.2018 U-I-132/15 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo) (...
15.03.2018 U-I-80/16, U-I-166/16, U-I-173/16 Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega p...