Aktualno

20.07.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-84/15 z dne 18. 5. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti drugega odstavka 85. člena Zakona o sodiščih. Izpodbijana določba ureja primere, ko se smeta sodni izvedenec in sodni cenilec sklicevati na svoj status. Ustavno sodišče je izpodbijano zakonsko določbo presojalo z vidika pravic do svobode dela, svobodne gospodarske pobude, osebnega dostojanstva, splošne svobode ravnanja in z vidika načel enakosti in zaupanja v pravo. Presodilo je, da prvi odstavek 85. člena Zakona o sodiščih ni v neskladju z Ustavo.

25 Let

25 Let

Koledar