Arhiv novic

AktualnoNovice

16.01.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-258/15 z dne 30. 11. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena pritožnikova zahteva za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno obsodilno sodbo v kazenskem postopku. Pritožnik je v ustavni pritožbi uveljavljal, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do nekaterih navedb v zahtevi za varstvo zakonitosti.
Ustavno sodišče je pritožnikove očitke presojalo z vidika 22. člena Ustave, iz katerega izhaja zahteva po obrazloženi sodni odločbi. Ob tem je ponovilo svoje ustaljeno stališče, da se mora sodišče opredeliti ne le do dejanskih navedb stranke, temveč tudi do njenih nosilnih pravnih naziranj, ki so dovolj argumentirana, ki niso očitno neutemeljena in ki za odločitev v zadevi po razumni presoji sodišča niso nerelevantna.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do pritožnikovih očitkov v zahtevi za varstvo zakonitosti, s katerimi je uveljavljal, da je obrazložitev pritožbenega sodišča glede njegove krivde sama s seboj v nasprotju. Ker pa je presodilo, da so bili ti očitki očitno neutemeljeni, ni ugotovilo kršitve 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato ustavno pritožbo zavrnilo.

Datoteke

acrobat Odločba
[226.80 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Accetta
[286.64 KB]