Aktualno

06.07.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1005/15 z dne 31. 5. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbi Vrhovnega in Višjega sodišča, s katerima je bil zavrnjen zahtevek Jaše Drnovška, sina dr. Janeza Drnovška, da občina Zagorje ob Savi odstrani kip s podobo dr. Janeza Drnovška in razveljavi poimenovanje osrednjega mestnega parka po njem.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

05.07.2018 P-2/17 Spor o pristojnosti
19.06.2018 Up-159/17 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 106/2015 z dne 23. 11. 2016 in sodba Upra...
06.06.2018 U-I-170/16 Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakon...
06.06.2018 Up-103/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 47016/2010 z dne 17. 10. 2013, sodba Višj...
06.06.2018 Up-498/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 158/2013 z dne 23. 4. 2015