Aktualno

17.05.2018
Sklep št. Up-716/18-8 Up-745/18-8
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavnih pritožb Uroša Primca, Dobrnič, in Damijana Kozine, Mavčiče, predstavnikov list kandidatov "Kangler & Primc Združena desnica – Glas za otroke in družine, Nova ljudska stranka Slovenije", Ljubljana, na seji 17. maja 2018
sklenilo:
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 2018 se ne sprejme.
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 7/2018 z dne 10. 5. 2018 se ne sprejme.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

17.05.2018 Up-716/18, Up-745/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 20...
12.04.2018 Up-988/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21931/2014 z dne 8. 10. 2015
12.04.2018 Up-148/17 Prva alineja I. točke izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 141/2015 z ...
09.04.2018 U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ur...
05.04.2018 U-I-163/15 Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Ura...