Aktualno

04.12.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1033/17 z dne 30. 11. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi interesne organizacije s področja kulture zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njena pritožba zoper odločbe Državne volilne komisije (v nadaljevanju DVK) o potrditvi seznamov elektorjev interesnih organizacij s področja športa, ki skupaj z elektorji kulturnih organizacij tvorijo skupno volilno telo.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

30.11.2017 Up-1033/17 Točka II sodbe Vrhovnega sodišča št. Uv 8/2017 z dne 19. 11. 2017 Odloč...
28.11.2017 U-I-205/16, U-I-206/16, U-I-207/16, U-I-208/16, U-I-209/16 Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. ...
23.11.2017 U-I-113/15, Up-572/15 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 316/2015 z...
22.11.2017 U-I-88/17 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno be...
17.11.2017 U-I-216/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 ...