Arhiv novic

AktualnoNovice

10.02.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-818/14 z dne 26. 1. 2017
Pritožnik je bil s pravnomočno sodbo spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Izrečena mu je bila pogojna obsodba, v kateri mu je sodišče določilo preizkusno dobo dveh let s kaznijo šestih mesecev zapora. Bistven očitek pritožnika v ustavni pritožbi je bil, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do njegovih očitkov, da njemu in njegovi zagovornici ni bila vročena nova obtožnica, na podlagi katere so bile izdane sodbe v novem sojenju. Ob upoštevanju pritožnikovih očitkov in stališč v sodbi Vrhovnega sodišča je Ustavno sodišče ugotovilo, da je Vrhovno sodišče pritožniku kršilo njegovo pravico iz 22. člena Ustave, saj ga je prikrajšalo za obrazloženo sodno odločbo, ki je ena od zahtev iz 22. člena Ustave.
Ustavno sodišče je ugotovilo, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do očitka pritožnika v zahtevi za varstvo zakonitosti, da njemu in njegovi zagovornici nova obtožba ni bila vročena. Po oceni Ustavnega sodišča je šlo za očitek, pomemben za odločitev v zadevi. Ustavno sodišče je ocenilo tudi, da drugih stališč v izpodbijani sodbi Vrhovnega sodišča ni mogoče šteti za opredelitev do navedenih očitkov pritožnika.

Datoteke

acrobat Odločba
[187.99 KB]