Arhiv novic

AktualnoNovice

13.06.2017
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-951/15 z dne 18. 5. 2017
Ustavno sodišče je razveljavilo sklep Vrhovnega sodišča o razglasitvi izvršljivosti v Republiki Sloveniji sklepa Civilnega in kazenskega sodišča v Trstu. Ustavno sodišče je ponovilo svoje ustaljeno stališče, da človekova pravica iz 22. člena Ustave sodišču nalaga, naj svojo odločitev obrazloži. Sodišče se mora opredeliti do dopustnih in pomembnih  oziroma bistvenih navedb strank.

Vrhovno sodišče je ocenilo, da se mu ni treba opredeliti do vprašanja pridržka javnega reda pri zahtevi za razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe. Ko sodišče tako ravna, Ustavno sodišče preizkusi, ali so pojasnila sodišča, zakaj se mu do določenih (sicer bistvenih) navedb ni treba opredeliti, razumna.

Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da je nerazumno in protislovno ravnanje Vrhovnega sodišča, ki je po eni strani razglasilo izvršljivost tuje sodne odločbe v celoti, po drugi strani pa ugotovilo, da mu ni treba odgovoriti na pritožbene pomisleke o skladnosti z javnim redom tuje odločitve o glavni stvari, ker naj bi bila tuja sodna odločba v tem delu nedoločena in neizvršljiva.

 


Datoteke

acrobat Odločba
[351.51 KB]