AktualnoNovice

23.04.2015
Odločitev Ustavnega sodišča v zadevah Up-879/14, Up-883/14, Up-889/14
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO

Z odločbami št. Up-879/14, Up-883/14 in Up-889/14, vse z dne 20. 4. 2015, je Ustavno sodišče odločilo, da se sodbe Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. 10. 2014, Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. 3. 2014 in Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. 6. 2013 razveljavijo in se zadeve dodelijo drugemu sodniku Okrajnega sodišča v Ljubljani v novo odločanje. Ustavno sodišče je odločilo v sestavi predsednik ter sedem sodnic in sodnikov. Sodnik Jan Zobec je bil pri odločanju izločen. Odločbe je sprejelo soglasno, pritrdilni ločeni mnenji sta dala sodnica dr. Jadranka Sovdat, ki se ji je pridružil sodnik mag. Miroslav Mozetič, in sodnik dr. Mitja Deisinger.

...

Datoteke

acrobat Tiskovno sporočilo
[159.37 KB]
acrobat Odločba Up-879/14
[470.17 KB]
acrobat Odločba Up-883/14
[341.22 KB]
acrobat Odločba Up-889/14
[318.03 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Sovdat
[292.55 KB]
acrobat Pritrdilno LM dr. Deisinger
[176.72 KB]