AktualnoNovice

28.03.2014
Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-I-313/13

Številka: U-I-313/13-88
Datum: 25. 3. 2014

 

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) izdaja Ustavno sodišče naslednje

TISKOVNO SPOROČILO
 

I. Odločitev
 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevami skupine poslank in poslancev Državnega zbora, Državnega sveta, Mestne občine Koper, Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije ter na pobudo Občine Rogašovci, z odločbo št. U-I-313/13 z dne 20. 3. 2014 odločilo:
1) da se Zakon o davku na nepremičnine (v nadaljevanju ZDavNepr) razveljavi,
2) da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (v nadaljevanju ZMVN) v neskladju z Ustavo, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja ter
3) da se do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin uporabljajo predpisi iz  
prve do pete alineje 33. člena ZDavNepr.

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno v sestavi devetih sodnic in sodnikov. Sodnice mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Jadranka Sovdat ter sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič in Jan Zobec so dali pritrdilna ločena mnenja.

...

Datoteke

acrobat Tiskovno sporočilo
[150.06 KB]
acrobat Bistveni razlogi za odločitev
[155.29 KB]
acrobat Odločba
[515.32 KB]
acrobat Pritrdilno ločeno mnenje mag. Miroslava Mozetiča
[141.84 KB]
acrobat Pritrdilno ločeno mnenje Jana Zobca
[284.38 KB]
acrobat Pritrdilno ločeno mnenje dr. Jadranke Sovdat
[235.18 KB]
acrobat Pritrdilno ločeno mnenje dr. Etelke Korpič - Horvat
[243.51 KB]
acrobat Pritrdilno ločeno mnenje dr. Mitja Deisingerja
[169.45 KB]
acrobat Pritrdilno ločeno mnenje mag. Marte Klampfer
[169.07 KB]
acrobat Pritrdilno ločeno mnenje dr. Ernesta Petriča
[150.79 KB]