Arhiv objav

AktualnoObjaveObjave po ZJN-3 in ZSPDSLS

30.03.2017
Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
Številka: Su-VII-3/17-17
Datum: 30. 3. 2017


Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12), 34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15 - v nadaljevanju ZSPDSLS) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Ustavno sodišče Republike Slovenije objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe v zvezi z razpolaganjem
s premičnim premoženjem države za leto 2016, ki je v upravljanju
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
...

Datoteke

acrobat Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe
[238.87 KB]