Arhiv objav

AktualnoObjaveObjave po ZJN-3 in ZSPDSLS

11.05.2017
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
Številka: Su-X-12/17
Datum: 11. 5. 2017

 
 
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik
 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana
 
 
vabi, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija) in z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – v nadaljevanju ZJN-3) predložijo ponudbo za javno naročilo male vrednosti z oznako Su-X-12/17 za
 
PRENOVA SISTEMA ZA HLAJENJE IN OGREVANJE

Naročnik bo za vse zainteresirane ponudnike izvedel DODATEN OBVEZEN ogled lokacije dne 12. 5. 2017 z začetkom ob 13.00, po predhodni najavi pri Sašu Tomažu Tomatu, na telefon 030 720 222 vsak delovnik med 9.00 in 14.00 ali na elektronski naslov saso.tomat@us-rs.si.  

 

     Ustavno sodišče Republike Slovenije