Arhiv sej

AktualnoSeje

21.11.2017
Predlog dnevnega reda 31. seje Ustavnega sodišča ki bo 23. 11. 2017
Številka:          Su-P-31/17-2
Datum:          21. 11. 2017

 
 
Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 31. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 23. 11. 2017, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1.        Potrditev zapisnika 30. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 11. 2017  (Su-P-30/17)
2. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo - KZ) (Kazenska zadeva, nejasna ločitev med kaznivim dejanjem in prekrškom, kršitev 2., 14. in 28. člena Ustave) (U-I-132/15)

3. Wiener Städtische Versicherung AG Vienna insurance Group, Dunaj, Wiener Städtische zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper II. točko sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 416/2015 z dne 15. 7. 2015 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 2470/2014 z dne 18. 5. 2015 (Insolvencni postopek, odpust dolga v postopku osebnega stečaja  (Up-676/15)

4. Oto Brglez in drugi, Velenje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. 11. 2014 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 45162/2011 z dne 8. 5. 2013 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 45162/2011 z dne 5. 9. 2012 in s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 45162/2011 z dne 29. 5. 2014 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 45162/2011 z dne 10. 10. 2013 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, plačilo premoženjskopravnega zahtevka)  (Up-168/15)

5. Konfederacija slovenskih sindikatov in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 7. člena, osemintridesete alineje 8. člena ter prvega in drugega odstavka 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZPIZ-1) in petega odstavka 6. člena, 42. točke 7. člena ter prvega in drugega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14 - ZPIZ-2)  (U-I-93/15)

6. Višje sodišče v Celju – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 12. člena in prvega odstavka 21. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13)  (U-I-46/15)

7. Okrajno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 – ZPŠOIRSP)  (U-I-204/16)


8. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec – Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 – ZPŠOIRSP)  (U-I-80/16)

Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 – ZPŠOIRSP)  (U-I-166/16)

Okrajno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 – ZPŠOIRSP)  (U-I-173/16)


9. Razno

                                                                                                           dr. Sebastian Nerad
                                                                                                             Generalni sekretar