Aktualno

23.10.2017
Uradni obisk delegacije Ustavnega sodišča Republike Slovenije pri Ustavnem sodišču Republike Češke
Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Češke, dr. Pavla Rychetskya, je bila od 22. do 24. oktobra 2017 na uradnem obisku pri Ustavnem sodišču Češke republike delegacija Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki jo je vodila predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranka Sovdat. V delegaciji so bili tudi podpredsednica dr. Etelka Korpič – Horvat ter sodnika dr. Špelca Mežnar in dr. Rajko Knez.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

11.10.2017 U-I-174/16 Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojnins...
09.10.2017 U-I-129/17 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
06.10.2017 U-I-99/17 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
05.10.2017 U-I-111/16 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni li...
05.10.2017 Up-282/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 267/2013 z dne 10. 3. 2015 in sodba Uprav...