Aktualno

19.12.2014
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-822/13 z dne 4. 12. 2014
Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo proti sodbi, s katero je Vrhovno sodišče ugodilo ugotovitvenemu zahtevku tožnice na ugotovitev solastninske pravice na stanovanju. Zadevo je obravnavalo z zornega kota pravice do izjave, ki stranki zagotavlja, da se sme v postopku izjaviti, sodišče pa se mora do njenih bistvenih navedb tudi opredeliti.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

11.12.2014 U-I-12/12 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno bes...
9.12.2014 Up-250/13 Sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 396/2012 z dne 12. 12. 2012
4.12.2014 Up-822/13 Točke I, II in IV izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 98/2013 z d...
27.11.2014 Up-234/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 8916/2012 z dne 22. 11. 2012, sodba Vi...
20.11.2014 Up-974/13 Točka I izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. G 20/2012 z dne 24. 9. 2013 ...