Aktualno

16.04.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-460/14 z dne 5. 3. 2015
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnikov zoper sodbi pravdnega sodišča. S tema sodbama je bilo pritožnikoma (v pravdi tožencema) naloženo denarno povračilo vložka, ki naj bi ga z delom pri gradnji v njuno nepremičnino vložil tožnik. Pritožnika sta trdila, da odločitev sodišč krši njuno pravico do poštenega sojenja.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

07.04.2015 U-I-29/13 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v M...
26.03.2015 U-I-15/14 Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) (ZIU), 2. odst. 9...
26.03.2015 U-I-139/14 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, ...
23.03.2015 Up-87/15, U-I-18/15 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 159...
20.03.2015 U-I-204/13 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (...