Aktualno

03.03.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-169/13 z dne 19. 2. 2015
Ustavno sodišče je v zadevi št. U-I-169/13 odločalo o zahtevi Vlade za presojo ustavnosti oziroma zakonitosti postopka sprejetja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče, ki ga je sprejela Občina Medvode.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

19.02.2015 U-I-169/13 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih ...
19.02.2015 U-I-125/14 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12...
19.02.2015 P-15/14 Spor o pristojnosti
18.02.2015 U-I-84/14 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, ...
12.02.2015 U-I-197/13 Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, ...