Aktualno

21.07.2014
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-85/14 z dne 10. 7. 2014
Ustavno sodišče je na zahtevo Višjega sodišča v Mariboru odločalo o ustavnosti prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah, ki določa, da sodišče oprosti stranko plačila sodnih taks v celoti, če stranka na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč. Če pa stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, jo sodišče le delno oprosti plačila sodne takse ali ji odobri obročno plačilo ali odloži plačilo sodne takse. Taka zakonska ureditev pomeni, da oseba, ki ni prejemnica denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, ni upravičena do polne oprostitve plačila sodne takse.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar


Trenutno ni dogodkov

Zadnje odločbe

10.7.2014 U-I-148/13 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preč...
10.7.2014 U-I-85/14 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST), ...
10.7.2014 U-I-305/12 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni ...
10.7.2014 P-8/14 Spor o pristojnosti
8.7.2014 Up-453/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 51/2012 z dne 18. 2. 2013, sodba Vi...