Aktualno

23.05.2016
Odločba Ustavnega sodišča Up-597/14 z dne 5. 5. 2016
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe GLOBRENT NEPREMIČNINE, d. o. o., Ljubljana, razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 623/2014 z dne 23. 4. 2014, sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Zg 32/2014 z dne 24. 2. 2014 in sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0737 Z 366/2013 z dne 19. 11. 2013 v delih, ki se nanašajo na pritožnico, in v tem obsegu zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

10.05.2016 Up-280/16, Up-350/16 Ustavni pritožbi zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2...
05.05.2016 Up-680/14 Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1502/2013 z dne 4. 3. 2014 in sod...
05.05.2016 U-I-39/16 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno be...
05.05.2016 U-I-177/15 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
05.05.2016 U-I-190/15 Zakon o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDD), 2...