Aktualno

23.01.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-434/14 z dne 8. 1. 2014
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi državljanov Republike Kosovo, pripadnikov romske narodnosti, zoper sodbo Vrhovnega sodišča in sodbo Upravnega sodišča, s katerima je bila potrjena odločba Ministrstva za notranje zadeve o zavrnitvi prošnje za priznanje mednarodne zaščite. Ustavno sodišče je sodbi razveljavilo zaradi kršitve 22. člena Ustave, saj sta sodišči pritožnika prikrajšali za pravico do obrazložene sodne odločbe. Upravno sodišče se ni opredelilo do bistvenih tožbenih navedb glede sporne razlage 26. člena Zakona o mednarodni zaščiti (po kateri bi socialna in ekonomska diskriminacija lahko pomenili preganjanje le, če bi šlo za hudo kršitev človekovih pravic, ki jih v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah ni mogoče omejiti), s katero je Ministrstvo za notranje zadeve opredelilo lastnosti dejanj preganjanja iz 1.A člena Ženevske konvencije.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

11.12.2014 U-I-12/12 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno bes...
9.12.2014 Up-250/13 Sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 396/2012 z dne 12. 12. 2012
4.12.2014 Up-822/13 Točke I, II in IV izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 98/2013 z d...
27.11.2014 Up-234/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 8916/2012 z dne 22. 11. 2012, sodba Vi...
20.11.2014 Up-974/13 Točka I izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. G 20/2012 z dne 24. 9. 2013 ...