Aktualno

06.08.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-979/15 z dne 21. 6. 2018

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper odredbo, s katero je sodišče v predkazenskem postopku zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zoper več osumljencev, med drugim zoper pritožnika, poslanca Državnega zbora, kot domnevnega pomočnika pri kaznivem dejanju, odredilo hišno preiskavo poslovnih prostorov s pritiklinami na naslovu Državnega zbora, ki jih uporablja pritožnik, ter zaseg, zavarovanje, pregled in preiskavo elektronskih podatkov Državnega zbora, ki se nanašajo na pritožnika oziroma do katerih je imel pritožnik dostop.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

12.07.2018 Up-769/16, U-I-81/17 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
12.07.2018 Up-134/15, U-I-29/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 45162/2011 z dne 13. 11. 2014 Zakon o ...
12.07.2018 Up-995/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 44415/2010 z dne 15. 10. 2015, sodba Višj...
12.07.2018 Up-370/17 Točka I.a) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dn...
05.07.2018 P-2/17 Spor o pristojnosti