Aktualno

16.01.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-258/15 z dne 30. 11. 2017
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena pritožnikova zahteva za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno obsodilno sodbo v kazenskem postopku. Pritožnik je v ustavni pritožbi uveljavljal, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do nekaterih navedb v zahtevi za varstvo zakonitosti.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

28.12.2017 U-I-153/16 Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega ...
28.12.2017 U-I-130/16, Up-638/16 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 i...
20.12.2017 Up-943/17 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Iks 33296/17 z d...
20.12.2017 U-I-179/17, Up-965/17 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno b...
20.12.2017 U-I-227/16 Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82...