Aktualno

27.11.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-220/14, U-I-161/14, Up-559/14, U-I-21/15, Up-101/15, U-I-30/15, U-I-59/15 z dne 12. 11. 2015
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevah in pobudah za oceno ustavnosti določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F), po kateri se postopek zavarovanja s predhodno odredbo ustavi z začetkom stečajnega postopka in se razveljavijo vsa dejanja, opravljena v tem postopku. Pri presoji je Ustavno sodišče izhajalo iz pogojne narave pravice, ki izvira iz pridobljene predhodne odredbe, kot njene temeljne značilnosti.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

19.11.2015 U-I-130/15 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06...
19.11.2015 U-I-39/15 Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo,...
19.11.2015 U-I-186/14 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,...
17.11.2015 U-I-153/15 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem ...
12.11.2015 U-I-131/15 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno bes...