Aktualno

21.11.2014
Sklep Ustavnega sodišča št. Up-790/14, U-I-227/14 z dne 21. 11. 2014

Številka: Up-790/14-19           
                     U-I-227/14-2
Datum:   21. 11. 2014                                                        
SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe in v postopku odločanja o ustavni pritožbi Ivana Janeza Janše, Velenje, ki ga zastopa Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Koper, na seji 21. novembra 2014

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

11.11.2014 Up-50/14 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 159/2013 z dne 11. 11. 2013, sodba ...
23.10.2014 Up-109/12 Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 3/2011 z dne 1. ...
23.10.2014 Up-200/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013
16.10.2014 Up-679/12 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 435/2010 z dne 5. 4. 2012, sodba Viš...
9.10.2014 U-I-43/13 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni...