Aktualno

01.12.2016
Zbornik po mednarodni konferenci ob 25. obletnici Ustavnega sodišča
Ustavno sodišče Republike Slovenije je 25. obletnico svojega delovanja v samostojni in neodvisni državi obeležilo tudi z mednarodno konferenco, ki je bila 23. junija 2016 na Bledu. Slavnostne govore ob otvoritvi konference na Brdu 22. junija 2016 in prispevke govornikov na konferenci je v angleščini objavilo v posebnem zborniku. Prispevki govornikov se nanašajo na različne vidike vloge ustavnih sodišč v pravni državi. V zborniku po konferenci so tako objavljeni naslednji prispevki:

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

18.11.2016 U-I-141/16 Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih...
17.11.2016 U-I-54/16 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Z...
17.11.2016 U-I-176/16 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15)...
11.11.2016 U-I-83/15, Up-402/15 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 5961/2013 z dne 7. ...
10.11.2016 U-I-16/15 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) (ZSDH-1)