Aktualno

21.06.2018
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. Up-614/15 z dne 21. 5. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, ki je bil zaradi žaljivih izjav o tožniku, izrečenih v intervjujih za različne medije, obsojen na plačilo odškodnine. Sodišči v pravdnem postopku sta svojo odločitev oprli na stališče, da bi lahko pritožnik kritiko tožnikovega predhodnega ravnanja (tj. cenzure satirične televizijske oddaje na nacionalni televiziji) izrazil na drugačen, nežaljiv način. Po presoji Ustavnega sodišča je bil poseg sodišč v pritožnikovo pravico do svobode izražanja prekomeren, ker ni bil utemeljen z upoštevnimi in zadostnimi razlogi.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

06.06.2018 U-I-170/16 Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakon...
22.05.2018 Up-144/15 Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 109/2013 z dne 19. 12. 2014
21.05.2018 Up-614/15 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1206/2015 z dne 10. 6. 2015 in s...
17.05.2018 Up-716/18, Up-745/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 20...
11.05.2018 Up-374/15 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 208/2015 z dne 1. 4. 2015 in skle...