Aktualno

30.06.2016
Odločba Ustavnega sodišča U-I-68/16, Up-213/15 z dne 16. 6. 2016
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo pritožbo zoper sodbo Upravnega sodišča. Upravno sodišče je s sodbo zavrnilo tožbo zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve o zavrnitvi prošnje za priznanje mednarodne zaščite. Vrhovno sodišče je sprejelo stališče, da na podlagi prvega odstavka 16.b člena Zakona o mednarodni zaščiti osebe, ki živijo v dejanski življenjski skupnosti istospolnih partnerjev, ne morejo biti obravnavane kot družinski člani.

25 Let

25 Let

Koledar

Zadnje odločbe

16.06.2016 U-I-68/16, Up-213/15 Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno b...
09.06.2016 U-I-99/16 Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/...
08.06.2016 U-I-211/14 Odlok o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v Občini Vrhn...
02.06.2016 P-5/14 Spor o pristojnosti
02.06.2016 P-3/14 Spor o pristojnosti