Aktualno

28.08.2014
Razpored dela Ustavnega sodišča
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 10. upravni seji z dne 7. 7. 2014 sprejelo

RAZPORED DELA USTAVNEGA SODIŠČA
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014

I.

Terminski program za jesensko zasedanje:

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

4.9.2014 Up-1030/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 6/2013 z dne 15. 10. 2013, sodba Vi...
10.7.2014 U-I-148/13 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preč...
10.7.2014 U-I-85/14 Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST), ...
10.7.2014 U-I-305/12 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni ...
10.7.2014 P-8/14 Spor o pristojnosti