Aktualno

30.06.2015
Odločba Ustavnega sodišča št- U-I-74/14 z dne 17. 6. 2015
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi za oceno ustavnosti Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki je izpodbijalo ureditev Zakona o pravdnem postopku, da se po odvetniku vložena pritožba, ki ji ni predloženo pooblastilo, zavrže nemudoma, brez pozivanja na odpravo pomanjkljivosti.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

17.06.2015 U-I-77/15 Odlok o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov, namenjenih prenosu ...
17.06.2015 P-12/14 Spor o pristojnosti
17.06.2015 U-I-74/14 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno be...
17.06.2015 Up-457/13 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 8491/2012 z ...
17.06.2015 U-I-61/15, Up-297/15 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 385/2014 z...