Aktualno

27.03.2015
Tiskovna konferenca ob predstavitvi poročila o delu za leto 2014
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, mag. Miroslav Mozetič,  bo v torek, 31. 3. 2015, ob 11.00 uri, na Ustavnem sodišču, Beethovnova 10, Ljubljana, na tiskovni konferenci predstavil Poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2014.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar

Zadnje odločbe

18.03.2015 U-I-322/13 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni ...
17.03.2015 U-I-239/13 Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08...
12.03.2015 U-I-88/14 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem...
12.03.2015 U-I-96/14 Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (Uradi list RS, št. ...
12.03.2015 U-I-188/14 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ur...