Aktualno

29.08.2016
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-369/16 z dne 13. 7. 2016
Senat Ustavnega sodišča je odločal o ustavni pritožbi zoper pravnomočni sklep, s katerim je sodišče na podlagi drugega odstavka 207. člena Zakona o kazenskem postopku ugotovilo, da so pri pritožniku še podani razlogi za pripor.

25 Let

25 Let

Koledar


Trenutno ni dogodkov

Zadnje odločbe

28.07.2016 Up-506/16, U-I-109/16 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 342/16 z d...
27.07.2016 U-I-102/16 Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogo...
26.07.2016 U-I-20/15 Zakon o ukrepih za odpravo žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (...
20.07.2016 U-I-100/16 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) (SZ-1), 1. o...
18.07.2016 Up-495/16, Up-540/16 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 53384/2014 z dne 15. 4. 2016 v z...