Aktualno

07.08.2015
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-209/14 z dne 9. 7. 2015
Ustavno sodišče je odločilo o ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča, izdano v odškodninskem sporu, v katerem je pritožnik zahteval od Republike Slovenije škodo, ki mu je nastala na podlagi inšpekcijskega ukrepa prepovedi proizvodnje pijač iz kanabisa. Ustavno sodišče se je osredotočilo zlasti na pritožnikov očitek, da je Vrhovno sodišče njegovo dopolnitev revizije neupravičeno štelo za prepozno, saj je pisanje oddal pravočasno in priporočeno na bencinski črpalki.

Zbirka odločb in sklepov

Zbirka odločb in sklepov

Koledar


Trenutno ni dogodkov

Zadnje odločbe

20.07.2015 Up-500/15 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 4371/2015 z dne 7. 7. 2015 in sk...
17.07.2015 U-I-226/14 Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo,...
17.07.2015 U-I-64/15, Up-306/15 Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91...
16.07.2015 U-I-319/13 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem ...
15.07.2015 Up-819/13 Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 440/2010 z dne 20. 6. 2013