Aktualno

07.03.2018
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-217/14 z dne 7. 2. 2018
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodbi, s katerima sta Upravno in Vrhovno sodišče zavrnili tožbo, ki jo je pritožnica (Slovenska Karitas) vložila zoper odločbo Urada Vlade za komuniciranje o zavrnitvi njene prijave na Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2011.

25 Let

25 Let

Koledar