Hkrati je mandat podpredsednice nastopila dr. Jadranka Sovdat, ki je bila dne 24. oktobra 2013 izvoljena za podpredsednico Ustavnega sodišča s triletnim mandatom.
Predsednik Ustavnega sodišča mag. Miroslav Mozetič
Podpredsednica Ustavnega sodišča dr. Jadranka Sovdat
Z današnjim dnem je mandat predsednika Ustavnega sodišča nastopil mag. Miroslav Mozetič, ki so ga sodnice in sodniki Ustavnega sodišča izvolili 16. oktobra 2013, in bo vodil ter predstavljal Ustavno sodišče naslednja tri leta.