Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.11.2017 U-I-182/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke 2. člena Odloka o določitvi imen ulic, parka in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)
10.11.2017 U-I-181/17 Zahteva za oceno ustavnosti 63. člena v zvezi z 62. in 75. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08)
10.11.2017 U-I-180/17 Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15)
08.11.2017 U-I-179/17 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo – ZMZ)
07.11.2017 U-I-178/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 12/2001 z dne 23. 2. 2001)