Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.03.2017 U-I-42/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)
20.03.2017 U-I-41/17 Pobuda za oceno ustavnosti 16. in 28. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 - ZUP)
17.03.2017 U-I-40/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 18. člena, 21. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, prvega odstavka 27. člena, prvega odstavka 40. člena, drugega odstavka 86. člena ter drugega odstavka 90. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 z dne 28. 12. 2016)
13.03.2017 U-I-39/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 32. člena in drugega odstavka 102. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/2016 - ZVoz-1)
10.03.2017 U-I-38/17 Zahteva za oceno ustavnosti druge in tretje alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16 - ZMZ-1)