Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

16.01.2018 U-I-11/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)
16.01.2018 Mp-1/18 Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017
16.01.2018 Mp-2/18 Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017
15.01.2018 U-I-7/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
15.01.2018 U-I-8/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. člena Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Piran (Uradni list RS št. 88/2016)