Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

30.07.2018 U-I-443/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti delovanja predsednika Vlade in hkratnega poslanca Državnega zbora
27.07.2018 U-I-442/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 60/17 - ZTNP-1A)
26.07.2018 U-I-441/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
24.07.2018 U-I-440/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 81. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ)
23.07.2018 U-I-439/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1)