Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.06.2017 U-I-97/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 7. člena Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07, 38/14)
08.06.2017 U-I-95/17 Pobuda za oceno ustavnosti 4. člena, drugega odstavka 11. člena in 16. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 - ZDR) in 4. člena, drugega odstavka 13. člena in 18. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr. in 52/16 - ZDR-1)- ZDR-1 in prvega odstavka 69. člena Zakona o visokem šolstvu (uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14 in 75/16 - ZVis)
01.06.2017 U-I-91/17 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, četrtega in petega odstavka 28. člena in 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/2007, 16/2008, 4/2015, 20/2015)
30.05.2017 U-I-89/17 Pobuda za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14)
26.05.2017 U-I-86/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/2004, 114/2004 - popr., 83/2006, 71/2008, 77/2010)