Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

10.05.2018 U-I-346/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
10.05.2018 U-I-345/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
10.05.2018 U-I-347/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
08.05.2018 U-I-338/18 Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena ter 1. in 2. točke 66. člena v zvezi z drugim odstavkom 5. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)
08.05.2018 U-I-337/18 Zahteva za oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 10. člena v zvezi s četrtim odstavkom 10. člena, drugega odstavka 5. člen in 34. člen ter 18. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)