Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

03.04.2017 U-I-49/17 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13 in 81/15)
03.04.2017 U-I-51/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP)
31.03.2017 U-I-48/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti desetega odstavka 413. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13, ZPIZ-2) v zvezi z enajstim odstavkom 92. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo, in 95/15 - ZObr) ter 204. členom ZPIZ-2
29.03.2017 U-I-47/17 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 310. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 22. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)
28.03.2017 U-I-46/17 Pobuda za oceno ustavnosti 112. člena in drugega, četrtega in šestega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/05 in 30/16 ZVO-1) ter ustavnosti in zakonitosti 4. točke prvega odstavka 11. člena, 15., 16. in 17. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05, 58/05, 87/05, 20/06, 78/08, 39/10, 13/11, 75/11 in 1/12)