Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

02.02.2018 U-I-26/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)
02.02.2018 U-I-27/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)
02.02.2018 U-I-28/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)
01.02.2018 U-I-25/18 Pobuda za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) in 68.a člena in drugega odstavka 111. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17)
26.01.2018 U-I-20/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prve alineje četrtega in petega odstavka 3.a člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena, prvega in drugega odstavka 42. člena, prvega in drugega odstavka 43. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega in tretjega odstavka 44.a člena, tretjega in četrtega odstavka 53.a člena, drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 39. člena in prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017)