Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

28.03.2017 U-I-45/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 78. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16)
23.03.2017 U-I-44/17 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 3. člena in tretji odstavek 6. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi št. 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) ter odločbe o zavrnitvi verifikacije terjatev
20.03.2017 U-I-41/17 Pobuda za oceno ustavnosti 16. in 28. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 - ZUP)
17.03.2017 U-I-40/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 18. člena, 21. člena, drugega in šestega odstavka 26. člena, prvega odstavka 27. člena, prvega odstavka 40. člena, drugega odstavka 86. člena ter drugega odstavka 90. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 z dne 28. 12. 2016)
10.03.2017 U-I-38/17 Zahteva za oceno ustavnosti druge in tretje alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16 - ZMZ-1)