Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.04.2018 U-I-285/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP), kolikor se nanaša na postopek v zvezi z obnovo postopka
12.04.2018 U-I-283/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP) in ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1457/2017 z dne 28. 11. 2017 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1457/2017 z dne 23. 10. 2017
12.04.2018 U-I-284/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
12.04.2018 U-I-288/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in četrtega odstavka 62. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 - popr. in 10/17 - ZNPPol)
10.04.2018 U-I-282/18 Pobuda za oceno ustavnosti 18. in 48. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 in 90/12) ter drugega in tretjega odstavka 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17)