Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

24.04.2018 U-I-299/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 69/17)
23.04.2018 U-I-298/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prve in četrte točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04, 84/09, 57/10, 10/11 in 30/12) glede vsebine, ki jima jo je dala Obvezna razlaga prve in četrte točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 30/12)
23.04.2018 U-I-297/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZPIZ-1) ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 - ZPIZ-2)
23.04.2018 U-I-296/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
20.04.2018 U-I-295/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 23. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1)