Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

19.01.2018 U-I-13/18 Zahteva za oceno ustavnosti druge in tretje alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16 - uradno prečiščeno besedilo - ZMZ-1)
16.01.2018 U-I-11/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)
16.01.2018 Mp-1/18 Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017
16.01.2018 Mp-2/18 Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-03-5/2017 z dne 12. 12. 2017
15.01.2018 U-I-10/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)