Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.09.2016 U-I-166/16 Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 – ZPŠOIRSP)
13.09.2016 U-I-167/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 242. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)
12.09.2016 U-I-163/16 Zahteva za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 85/14 - ZVis)
12.09.2016 U-I-165/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 88. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16), v delu, ki se nanaša na upoštevanje kazenskih postopkov, ki tečejo zoper obsojenca za kazniva dejanja, storjena pred nastopom kazni zapora
09.09.2016 U-I-161/16 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 27.a člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15)