Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

01.02.2018 U-I-25/18 Pobuda za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13) in 68.a člena in drugega odstavka 111. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17)
30.01.2018 U-I-24/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 43/04)
26.01.2018 U-I-20/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prve alineje četrtega in petega odstavka 3.a člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena, prvega in drugega odstavka 42. člena, prvega in drugega odstavka 43. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega in tretjega odstavka 44.a člena, tretjega in četrtega odstavka 53.a člena, drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 39. člena in prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017)
26.01.2018 U-I-19/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 4. člena in drugega odstavka 14. člena Zakona o davku na tonažo (Uradni list RS, št. 97/2009 - uradno prečiščeno besedilo)
26.01.2018 U-I-23/18 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 41. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr. - ZDSS-1)