Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.08.2016 U-I-140/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/2015)
04.08.2016 U-I-133/16 Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 82. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 - popr. - ZDSS-1)
03.08.2016 U-I-132/16 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08)
21.07.2016 U-I-125/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09 in 97/14 – ZOdv)
14.07.2016 U-I-123/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 245. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS št. 55/08, 66/08, 39/09 in 91/11)