Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.07.2016 U-I-122/16 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
08.07.2016 U-I-121/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 48.a člena ter prve alineje četrtega odstavka in petega odstavka 74. člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 - uradno prečiščeno besedilo) ter standard 31.9.a), 31.14. in 31.15. Slovenskih računovodskih standardov (2016) (Uradni list RS, št. 95/16)
05.07.2016 U-I-119/16 Pobuda za oceno ustavnosti 68., 69. in 77. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10)
01.07.2016 U-I-117/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alineje 14. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13)
30.06.2016 U-I-116/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31¸/93, 32/94 in 1/96, Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji oseb v lasti slovenske razvojne družbe, Uradni list RS, št. 30/1998 ter ustavnosti in zakonitosti Uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, Uradni list RS, št. 13/1993, Uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov, Uradni list RS, št. 40/1993