Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

22.03.2018 U-I-223/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105.a člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 52/07 in 45/08)
21.03.2018 P-1/18 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Območno enoto Maribor, in Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Maribor
21.03.2018 U-I-205/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
21.03.2018 U-I-206/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
21.03.2018 U-I-207/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)