Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

14.06.2016 U-I-105/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 86. in 86.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 47/12, 22/16 in 39/16 - ZMed)
08.06.2016 U-I-101/16 Pobuda za oceno ustavnosti e. točke 3. člena in 4. člena Zakona o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14)
08.06.2016 U-I-103/16 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10)
23.05.2016 U-I-97/16 Pobuda za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 25. člena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo)
16.05.2016 U-I-91/16 Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list št. 117/06, 125/08, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10)