Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.05.2016 U-I-87/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 86. člena in 86.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110-06 – uradno prečiščeno besedilo, 42/12, 22/16 in 39/16 – ZMed)
12.05.2016 U-I-88/16 Zahteva za oceno ustavnosti 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo in 47/13 - ZKP)
09.05.2016 U-I-84/16 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 189. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13 in 100/13 - ZUTD)
06.05.2016 U-I-83/16 Pobuda za oceno ustavnosti 503. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15 – ZGD-1)
05.05.2016 U-I-80/16 Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 – ZPŠOIRSP)