Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

22.08.2017 U-I-133/17 Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke drugega odstavka 96. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16 (ZDoh-2)
18.08.2017 P-1/17 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Mariboru in Postajo prometne policije v Mariboru
25.07.2017 U-I-126/17 Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14)
18.07.2017 U-I-125/17 Pobuda za oceno ustavnosti 91. člena v zvezi z 90. členom Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13 in 17/15 - ZS) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in 50/15)
17.07.2017 U-I-117/17 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 155. člena in 3. točke četrtega odstavka 155. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 76/10 in 57/12) ter ocena ustavnosti in zakonitosti prve alineje 36. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Uradni list RS, št. 91/11 in 57/13)