Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

15.02.2016 U-I-37/16 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZMat) in osmega odstavka 64. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 - ZOsn)
12.02.2016 U-I-36/16 Zahteva za oceno ustavnosti 40., 108. in 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/12 - ZPIZ-2)
09.02.2016 U-I-34/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/2006)
05.02.2016 U-I-30/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 88. člena Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, 21/15, 30/15, 54/15, 97/15 in 6/16)
29.01.2016 U-I-26/16 Pobuda za oceno ustavnosti 53. in 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12)