Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

09.02.2016 P-2/16 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Policijsko upravo Kranj in Okrajnim sodiščem v Kranju
09.02.2016 U-I-34/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Ur. l. RS, št. 70/2006)
09.02.2016 U-I-35/16 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 23/08 – ZBPP).
05.02.2016 U-I-30/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 88. člena Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 13/15, 21/15, 30/15, 54/15, 97/15 in 6/16)
05.02.2016 P-1/16 Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Občino Dol pri Ljubljani ter Ministrstvom za okolje in prostor, Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana