Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

17.07.2018 U-I-430/18 Pobuda za oceno ustavnosti 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 - ZLV)
16.07.2018 U-I-429/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 169., 178., 378., 400., 403. in 421. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 - ZKP)
13.07.2018 Mp-4/18 Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 004-03/18-8/9 z dne 22. 6. 2018 (Uradni list RS, št.43/18)
12.07.2018 P-5/18 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Ljubljani
12.07.2018 U-I-428/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 24. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15)