Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

06.01.2016 U-I-6/16 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 61. člena v povezavi s 126. do 133. členom Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)
29.12.2015 U-I-214/15 Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena, prvega odstavka 21. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 in 35/09 – ZOdvT)
24.12.2015 U-I-209/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 421. člena Zakona o kazenskem postopku
04.11.2015 U-I-175/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 16. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 93/07 - ur. p. b.)
27.10.2015 U-I-163/15 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Tehničnega popravka Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 22/10), Obvezne razlage 249. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11), Obvezne razlage 250. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11), Tehničnega popravka Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 10/12) in Obvezne razlage prve alineje prvega odstavka 276. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 54/12)