Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

27.10.2015 U-I-163/15 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Tehničnega popravka Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 22/10), Obvezne razlage 249. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11), Obvezne razlage 250. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11), Tehničnega popravka Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 10/12) in Obvezne razlage prve alineje prvega odstavka 276. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 54/12)
21.10.2015 U-I-160/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških
09.10.2015 U-I-151/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2
18.09.2015 U-I-139/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14)
11.09.2015 U-I-132/15 Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo - KZ)