Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

08.09.2017 U-I-140/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil agrarne skupnost Meščanska korporacija Kamnik
05.09.2017 U-I-136/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11 in 27/17)
31.08.2017 U-I-135/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora RŽ-222 (Uradni list RS, št. 78/2010, 22/11 – popr., 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15)
23.08.2017 U-I-134/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZZZDR)
22.08.2017 P-2/17 Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Mestno občino Ljubljana in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor