Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.02.2018 U-I-39/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 22. člena v zvezi z 299.a členom in tretjega odstavka 310. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16)
06.02.2018 U-I-29/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)
06.02.2018 U-I-30/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)
02.02.2018 U-I-26/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)
02.02.2018 U-I-27/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)