Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

11.09.2015 U-I-132/15 Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 243. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 - uradno prečiščeno besedilo - KZ)
03.08.2015 U-I-110/15 Pobuda za oceno ustavnosti 53. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13 - ZSVarPre)
28.07.2015 U-I-107/15 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 78. člena in 82. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 - EZ-1)
26.06.2015 U-I-95/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega in petega odstavka 1.a člena, 3.b, 3.c in 4.a člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 6.a člena, enajstega in dvanajstega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) in 4., 5. in 6. člena Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra zavezancev za informacije javnega značaja (Uradni list RS, št. 47/14)
26.06.2015 U-I-94/15 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka, prve alineje drugega odstavka, petega in šestega odstavka 1a. člena, četrtega in petega odstavka 3b. člena, prve alineje prvega odstavka 4a. člena, prvega in tretjega odstavka 6a. člena in enajstega odstavka 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 23/14 in 50/14) ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju registra zavezancev za informacije javnega značaja (Uradni list RS, št. 47/14)