Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

22.06.2015 U-I-93/15 Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 7. člena, osemintridesete alineje 8. člena ter prvega in drugega odstavka 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZPIZ-1) in petega odstavka 6. člena, 42. točke 7. člena ter prvega in drugega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14 - ZPIZ-2)
22.06.2015 U-I-90/15 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)
19.06.2015 U-I-89/15 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 108. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13; ZP-1)
05.06.2015 U-I-81/15 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)
06.05.2015 U-I-67/15 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14)