Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

05.02.2016 U-I-32/16 Zahteva za oceno ustavnosti 54., 57., 63. in 67. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 - ZZavar-1)
03.02.2016 U-I-28/16 Zahteva za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 37.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS št. 103/04 - ur. p. b. in 95/15 - ZObr)
01.02.2016 U-I-27/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti točke a) 4. člena Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (Uradni list RS, št. 92/03) v delu, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 851/4, 854/4, 855/8, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1016/1 in 1016/2, vse k. o. Trnovlje
29.01.2016 U-I-26/16 Pobuda za oceno ustavnosti 53. in 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12)
28.01.2016 U-I-24/16 Pobuda za oceno ustavnosti 28. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08 - ZOdvT)