Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

23.10.2017 U-I-163/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 18. člena Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16)
19.10.2017 U-I-162/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti druge alineje drugega odstavka 45. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 14/12)
16.10.2017 U-I-159/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 105. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo - ZZZDR)
16.10.2017 U-I-160/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in tretjega ter četrtega odstavka 13. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15)
13.10.2017 U-I-158/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena, devetega in desetega odstavka 7. člena, prvega in tretjega odstavka 15. člena, tretje alineje prvega odstavka 16. člena, 19. člena in petega, sedmega, devetega in desetega odstavka 33. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16)