Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

04.07.2017 U-I-107/17 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti glede obstoja ustavnopravno nedopustne pravne praznine glede izplačila dela zneska vodnega povračila občinam, odmerjenega za pristanišča in kopališča
29.06.2017 U-I-105/17 Pobuda za oceno ustavnosti 69. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16 in 27/17 – ZKZ)
26.06.2017 U-I-104/17 Zahteva za oceno ustavnosti 14. in 15. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 109/12 in 21/13 - ZFDO)
22.06.2017 U-I-103/17 Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo)
21.06.2017 U-I-102/17 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 226. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14 in 54/15 - ZIZ)